Nyheter

Informasjon vedrørende corona

Holmenkollen dagsenter og boliger har fulgt rådene fra Folkehelseinstituttet for å forebygge smitte hos brukere og ansatte hos oss. Vi har fulgt ...

Takk for samarbeidet i 2019!

2019 nærmer seg slutten og vi ønsker i den forbindelse å takke alle våre samarbeidspartnere for året som har gått. Dette har vært et ...

Miljøfyrtårn-sertifisering

Tirsdag 17. desember 2019 var Ann Iren Skogen og Heidi Chauvière på rådhuset for å motta diplom på at vi nå er en sertifisert ...

Boleder i Avlastningen

Ledig fast stilling! Ønskede kvalifikasjoner: 3-årig høyskoleutdanning innen helse- og sosialfag, fortrinnsvis vernepleierVidereutdanning i ...

Rammeavtale – Avlastning

HDB har av Oslo Kommune Velferdsetaten blitt tildelt rammeavtale for avlastningstjenester utenfor hjemmet til barn og voksne med ...

Nytt Tinkahus

I dag begynte rivingen av det gamle Tinkahuset for å gjøre plass til et nytt. Det nye bygget vil ha to etasjer, men vil plasseres lavere i ...

Rammeavtale – Barnebolig

HDB har av Oslo Kommune Velferdsetaten blitt tildelt rammeavtale for kjøp av barnebolig til barn og ungdom med psykisk utviklingshemning. ...

Nye nettsider

Velkommen til de nye nettsidene til Holmenkollen Dagsenter og