Boleder i Avlastningen

Ledig fast stilling!

Ønskede kvalifikasjoner:

 • 3-årig høyskoleutdanning innen helse- og sosialfag, fortrinnsvis vernepleier
 • Videreutdanning i ledelse er en fordel, ellers ledererfaring
 • Kunnskap/erfaring med turnusarbeid
 • Erfaring med målgruppen, målretta miljøarbeid og foreldresamarbeid
 • Erfaring om Lov om helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Fleksibel, løsnings- og resultatorientert
 • Evne til helhetlig tenkning/strategisk tenking
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • Personlig egnethet i form av kreativitet og godt humør, «stå på» vilje vektlegges

Arbeisoppgaver er blant annet:

 • Ansvar for daglig drift av avlastningen
 • Turnusplanlegging, økonomi og budsjettoppfølging
 • Personalansvar
 • Familiesamarbeid
 • Samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere

Vi tilbyr:

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Aamarbeid med andre ledere i stiftelsen og deltagelse i stiftelsens lederforum
 • Interne og eksterne kurs
 • Arbeid på dagtid
 • Mulighet for personalbolig og fortrinn til barnehageplass
 • Pensjon tilknyttet Storebrand
 • Lønn etter gjeldende avtale

Ved tilbud om stilling må politiattest fremlegges

https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/3a030ac9-f7cd-471f-9ae7-6e50ad2129d4