Informasjon vedrørende corona

Holmenkollen dagsenter og boliger har fulgt rådene fra Folkehelseinstituttet for å forebygge smitte hos brukere og ansatte hos oss. Vi har fulgt situasjonen nøye, og i går ble det besluttet fra myndighetene å stenge landets skoler og barnehager.

Vi følger de nasjonale rådene og har besluttet å stenge våre dagsenteravdelinger fra mandag 16. mars. Avlastningen vil få en begrenset kapasitet fra samme dato og vi vil være i tett dialog med foresatte her.

Grunnen til dette er at vi har mange brukere som er i den sårbare gruppen og for at smitten i Oslo har eskalert de siste dagene. I første omgang stenger vi midlertidig frem til 14. april. Dette for å redusere faren for smitte og sikre forsvarligheten til denne sårbare gruppen og til de ansatte.

Vi vi holde oss oppdatert og er klare for å bidra i denne nasjonale krisen så godt vi kan. For å bidra til at brukerne får forsvarlige tjenester i perioden vi har stengt, vil vi samarbeide med boligene der brukerne bor og bydelene brukerne tilhører om bistand dersom det er behov for det.

Vi vil komme med ny informasjon så snart det foreligger.