Takk for samarbeidet i 2020

Annerledesåret 2020 har takket for seg. Januar og februar forløp som normalt, men så kom korona-pandemien og snudde opp ned på vår verden.

Fremdeles er hverdagen litt annerledes, men vi håper og tror at det vil snu i løpet av 2021.

I den forbindelse ønsker vi å takke alle våre samarbeidspartnere for året som har gått. Vi takker for tilliten dere gir oss.

Ikke minst vil vi takke våre ansatte. «Mangfold er vår styrke» er HDB sitt motto, og det har dere virkelig bidratt til å opprettholde i denne vanskelige tiden.

Vi ser fram til et videre godt samarbeid i år 2021!

Godt Nytt År alle sammen!