Barneboligen

«Barneboligen skal være et trygt og godt hjem, der behovene og ferdighetene til hvert enkelt barn står i fokus.»

Tjenestetilbud

Barneboligen tilbyr heldøgnsomsorg for fem barn med utviklingshemming. Boligen er en godt tilrettelagt avdeling og gir et helhetlig bo- og omsorgstilbud til barna. Barneboligen skal være et godt hjem for barna, og er opptatt av trygge relasjoner og kontinuitet blant de ansatte. Boligen har rammeavtale med Oslo kommune for fem heltidsplasser frem til 2028.

Erfaring med brukergruppen

Barneboligen i Setra vei ble åpnet høsten 2005 og har med det lang erfaring med barn med stort og sammensatt hjelpebehov. Avdelingen dyrker følelsen av at det er et hjem for barna, hvor familien er hjertelig velkomne på besøk. Setravei barnebolig skal være et trygt og godt hjem, der ferdighetene og behovene til hvert enkelt barn står i fokus. Arbeidsglede og trivsel hos de ansatte står også sentralt hos oss.

Våre viktigste samarbeidspartnere er foreldre, fysioterapeut, ergoterapeut, ernæringsfysiolog og leger, samt skolene. Vi ønsker at Setravei Barnebolig skal være et sted der liten og stor trives, føler trygghet og tilhørighet!

Faglig tilnærming

Alle barna går i barnehage eller skole på dagtid, og avdelingen samarbeider tett med disse aktørene for å gi barna et mest mulig helhetlig og kvalitetssikret tilbud. Når barna er på dagtilbud jobbes det tverrfaglig i boligen med systemer, prosedyrer og andre daglige gjøremål. Det er stort fokus på fag, og vår faglige tilnærming er målrettet miljøarbeid og atferdsanalyse. Vi har god kjennskap til bestemmelsene knyttet til tvang og makt i helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9.

Barna i Barneboligen har behov for tett oppfølging, både med somatiske helseutfordringer, men også innen læring, mestring og utvikling. Lek og moro er står sentralt i vår faglige tilnærming, og bruker dette aktivt og målrettet i det daglige utviklingsarbeidet.

Aktivitetstilbud

Alle barna har et individuelt tilpasset aktivitetstilbud, basert på alder, utvikling og funksjonsnivå. Barneboligen ligger i samme bygning som stiftelsens to øvrige boligavdelinger, og dette gjør det mulig å delta på aktiviteter på tvers av avdelingene, og sette sammen mindre grupper basert på den enkeltes ønsker og behov.

På ettermiddagene og i helgene følger vi opp trenings- og fritidsaktiviteter. Vi benytter oss blant annet av gymsalen og sanserommene som finnes på dagsenteret i Setra vei. Utenfor stuedøren har vi en flott og skjermet hage med blant annet sandkasse, trampoline, lekestativ og en hyggelig sittegruppe. Vi har tilgang på både minibuss og bil, slik at vi lett kommer oss ut på aktiviteter som svømming, ski, diskotek, kafé, museum og lignende.

Aktivitetstilbud

Alle barna har et individuelt tilpasset aktivitetstilbud, basert på alder, utvikling og funksjonsnivå. Barneboligen ligger i samme bygning som stiftelsens to øvrige boligavdelinger, og dette gjør det mulig å delta på aktiviteter på tvers av avdelingene, og sette sammen mindre grupper basert på den enkeltes ønsker og behov.

På ettermiddagene og i helgene følger vi opp trenings- og fritidsaktiviteter. Vi benytter oss blant annet av gymsalen og sanserommene som finnes på dagsenteret i Setra vei. Utenfor stuedøren har vi en flott og skjermet hage med blant annet sandkasse, trampoline, lekestativ og en hyggelig sittegruppe. Vi har tilgang på både minibuss og bil, slik at vi lett kommer oss ut på aktiviteter som svømming, ski, diskotek, kafé, museum og lignende.