Geriljabroderi

Ulike varianter av geriljabroderi

Puter 150-200 kr

Ulike geriljabroderier som kan ende opp som pute/bilde osv:

Øvreseterveien 20
0791 OSLO

Telefon: 22 92 03 74
Telefaks: 22 92 00 07

Epost: ovreseter@hdb.no