Aslakveien Dagsenter

«Avdeling Aslakveien gir et tilrettelagt arbeids- og aktivitetstilbud til voksne med utviklingshemming, ut ifra hver enkelt arbeidstakers ressurser og behov, hvor trivsel og trygghet står i fokus.»

Tjenestetilbud

Aslakveien Dagsenter holder til i nyoppussede lokaler på Ullerntoppen. Nærmeste busstopp er Røa Næringspark og betjenes av busslinje 46. Avdelingen gir et tilrettelagt dagsentertilbud til voksne med utviklingshemming.

Første onsdag i desember har avdelingen salgsmesse, hvor også avdeling Øvreseter er representert med sine produkter. Åpningstid: kl. 12.00–15.30. Det er også mulighet for kjøp av produkter hele året, så kom bare innom og kikk!

Erfaring med brukergruppen

Avdelingen ble opprettet i Haakon den godes vei på Vinderen i 1993 og flyttet sommeren 2016 til Aslakveien 14, og har dermed mange års erfaring med brukergruppen. Vår personalgruppe har lang erfaring med, og god kunnskap om, tilrettelegging av produksjonsrettede oppgaver. Personalgruppen er tverrfaglig sammensatt bestående av barnevernspedagog, vernepleiere, ergoterapeut og faglærer i vev.

Faglig tilnærming

Ved Aslakveien Dagsenter er vår faglige tilnærming er målrettet miljøarbeid, ved å målrettet utnytte miljøet for å opprettholde og fremme kommunikasjon, samhandling og sosial tilhørighet. Vi legger spesielt vekt på å legge til rette for selvbestemmelse, at det vi produserer har god kvalitet, et kontinuerlig arbeid for et godt arbeidsmiljø for arbeidstakere og personale, samt at trivsel og trygghet alltid skal stå i fokus!

For vedlikehold av fysisk funksjon og velvære tilbyr vi terapiridning og svømming i regi av stiftelsens fysioterapiavdeling, taktil stimulering, samt turer i nærmiljøet og i skogen. Sanserommene og gymsalen ved Setravei dagsenter kan også benyttes av oss. Avdelingen disponerer en egen minibuss til aktiviteter utenfor avdelingens lokaler.

Avdelingen lager en liten avis, har en egen bake/matlagingsgruppe, flere samtalegrupper og musikk/sanggruppe hvor piano, gitarer, rytmeinstrumenter, flotte sangstemmer og gode danseferdigheter flittig er i bruk. Ansvarsoppgaver som søppeltømming, resirkulering, handling, vanning av blomster, rydding av kjøkken er oppgaver som er fordelt mellom arbeidstakerne som faste innslag på ukeplanene.

Aktivitetstilbud

Flere av brukerne ser på sitt tilbud som en jobb, om omtales som arbeidstakere i avdelingen. Vi tilbyr et individuelt tilrettelagt aktivitetstilbud. Arbeidstakergruppen har stor variasjon i funksjonsnivå og behov for oppfølging i aktiviteter og egenomsorg. Avdelingen har per i dag 15 arbeidstakere i alderen 20 til 60 år.

Vårt aktivitetstilbud omfatter blant annet oppgaver innen produksjon, som vev, maskinsøm, broderi, silkemaling, male/tegne, samt papirproduksjon. Vi produserer blant annet filleryer, brikker, babytepper, silkemalingsbilder, puter, kalendere, kopper med egne billedmotiver og kunstkort av egenprodusert papir.