Bofellesskapet

«Bofellesskapet skal være et trygt og godt hjem der ferdigheter, interesser og behovene til hver enkelt ivaretas og fremmes, og der det sosiale fellesskapet bidrar til tilhørighet.»

Tjenestetilbud

Bofellesskapet i Setra vei startet opp i nye lokaler i april 2016 som ny avdeling med fire leiligheter for voksne mennesker med behov for et tilrettelagt bo- og omsorgstilbud. Beboerne har ulik grad av bistandsbehov, og det er derfor viktig at beboerne får individuelt tilrettelagt tilbud og oppfølging, samtidig som det er et stort fokus på å gjøre aktiviteter i fellesskap. Beboerne er unge voksne i alderen 20 til 35 år, og har alle bodd i Bofellesskapet siden oppstarten i 2016.  

Faglig tilnærming 

I Bofellesskapet står alltid brukerne i fokus. Dette vises gjennom at vi dekker alle de grunnleggende behovene for omsorg, trygghet og respekt. Det er stort fokus på fag, og vår faglige tilnærming er målrettet miljøarbeid og atferdsanalyse. Det faglige arbeidet er preget av struktur, gjennom kartlegging og måloppnåelse, samt høy grad av brukermedvirkning, med fokus på den enkeltes selvstendighet, ønsker og interesser. På ettermiddagene og i helgene følger vi opp beboernes mål, utvikling og opplæring, samt ulike fritids- og treningsaktiviteter. Når beboerne er på jobb eller dagsenter jobbes i tillegg det tverrfaglig i boligen med systemer, prosedyrer, oppfølging av beboerne og andre daglige gjøremål. 

Bofelleskapet i Setra vei startet opp i nye lokaler i april 2016 som ny avdeling med fire leiligheter for voksne mennesker med behov for et tilrettelagt bo- og omsorgstilbud. Beboerne har ulik grad av bistandsbehov, og det er derfor viktig at beboerne får individuelt tilrettelagt tilbud og oppfølging, samtidig som det er et stort fokus på å gjøre aktiviteter i fellesskap. Beboerne er unge voksne i alderen 20 til 35 år, og har alle bodd i Bofellesskapet siden oppstarten i 2016.  

Et trygt og godt hjem

Bofellesskapet skaper en trygg og forutsigbar ramme som bolig for beboerne, og bistår og veileder den enkelte i daglige gjøremål. Fordelen med å være et lite bofellesskap er at den enkeltes behov, ønsker og interesser kommer i fokus, og underbygger følelsen av å være et inkluderende hjem, med høy grad av brukermedvirkning. Beboerne disponerer felles stue og kjøkken, og alle måltider inntas i fellesskap med beboere og personal

Aktivitetstilbud 

Bofellesskapet disponerer en minibuss og to personbiler i avtale med de andre boligavdelingene. Vi har dermed mulighet til å komme oss ut på ulike aktiviteter som svømming, Tusenfryd, dyreparker, museum, cafèturer eller liknende. Vi har også tilgang til dagsenterets fasiliteter som for eksempel sanserom, gymsal og sansehage.

Fokus på kompetanse og miljø 

Vi har en ung, initiativrik og motivert personalgruppe med god kompetanse og et godt sosialt miljø, med påfunn av ulike aktiviteter eller sosiale sammenkomster. 

Høy grad av stabilitet hos personalgruppen gir et godt grunnlag for gode tjenester og en trygg bosituasjon for beboerne.