Tinka Dagsenter

«Tinka Dagsenter skal gi et individuelt tilrettelagt aktivitetstilbud til mennesker med utviklingshemming innen områdene helse- og omsorg, aktiviteter, opplæring- og utprøving, behandling og kommunikasjon».

Tjenestetilbud

Avdelingen har tidligere ligget under avdeling Setravei Dagsenter som ble etablert i 1965, men ble omgjort til en egen avdeling i februar 2020. Avdelingen ligger i naturskjønne omgivelser i Holmenkollen, nær offentlig kommunikasjon.

Avdeling Tinka tilbyr dagsenterplasser for brukere med ulikt og sammensatt hjelpebehov, og gir for tiden tilbud til 12 brukere. Avdelingen er inndelt i 5 ulike grupper der gruppesammensetning er hensyntatt til den enkeltes funksjonsnivå, ønsker og behov.

Vi legger stor vekt på et dagtilbud basert på individuell tilpasning, selvbestemmelse og å fremme god livskvalitet og mestring. Vi er opptatt av et godt samarbeid med pårørende og andre samarbeidspartnere rundt brukere for å kunne gi et helhetlig og optimalt dagtilbud.

Erfaring med brukergruppen

HDB har mer enn 50 års erfaring med brukergruppen, og vi har med det opparbeidet oss lang og bred kompetanse. Personalgruppen innehar en tverrfaglig kompetanse med blant annet ergoterapeut, sosionom, barnevernspedagog, sykepleier og helsefagarbeider.  Avdelingen har egen fysioterapeut som gir tett fysiomotorisk oppfølging til brukere som har behov for det. Avdelingen har også en faglig veileder, samt en avdelingsleder.

Faglig tilnærming

Avdelingen har lang erfaring med brukergruppen og høy faglig kompetanse innen målrettet miljøarbeid og atferdsanalyse. Vi har også bred erfaring med ulike somatiske utfordringer. Trivsel og trygghet er i fokus, og vi jobber kontinuerlig for et godt arbeidsmiljø for både brukere og personale.

Aktivitetstilbud

Vi har flotte fasiliteter både ute og inne med sansehage, drivhus, gymsal og fire sanserom. Vi utarbeider individuelle ukeplaner for brukerne etter ønsker og behov,  og aktivitetene kan blant annet være gymgruppe, fysmus, musikkgruppe, matlaging, spillgruppe, data, ridning, svømming, tur, velvære, vedkløyving mv. Avdelingen disponerer biler til aktiviteter utenfor våre lokaler.