Om oss

Stiftelsen Holmenkollen Dagsenter og Boliger (HDB) er lokalisert i Oslo med avdelinger på Holmenkollen, Tryvann og Ullerntoppen. Vi holder til i idylliske omgivelser med flotte uteområder. Virksomheten er fordelt på fire dagsenteravdelinger, en avlastningsbolig, en barnebolig og et bofellesskap for voksne. Driften finansieres gjennom ulike rammeavtaler med Oslo kommune og bydelene.

Siden 01.01.91 har Holmenkollen Dagsenter og Boliger vært en egen ideell stiftelse, etter opprinnelig å ha vært en del av støttelaget for psykisk utviklingshemmede i Oslo. Dagsenteret har vært drevet siden 1965, avlastningsboligen fra 1998, barneboligen fra 2005 og bofellesskapet fra 2016.

Holmenkollen Dagsenter og Boliger skal gjennom faglig profesjonalitet og meningsfylte tilbud bidra til at mennesker med utviklingshemming får individuelt tilrettelagte tjenester. Vi har bred fagkompetanse og ansatte med ulike utdanninger ved avdelingene, noe som er viktig i et tverrfaglig miljø.

De ulike faggruppene som er ansatt i stiftelsen er blant annet vernepleiere, barnevernspedagoger, sosionomer, pedagoger, fysioterapeut, ergoterapeuter, hjelpepleiere, omsorgsarbeider, berøringspedagoger og ansatte med ulike bachelorgrader innen fysisk aktivitet og helse.

Vårt mål er at alle brukere skal trives og at de skal få anledning til å få utviklet sine ressurser og dekket sine behov. Vi har derfor konkrete målsettinger for alle avdelinger og individuelle målsettinger for alle brukere.

Administrasjonen består av daglig leder, assisterende daglig leder, økonomiansvarlig, personal og lønnsansvarlig, faglig koordinator og driftsleder. Styret i stiftelsen har arbeidsgiveransvar og det overordnede ansvaret for driften.

Stiftelsen er medlem i hovedorganisasjonen Virke og følger overenskomster mellom Virke og arbeidstakerorganisasjonene

Ta kontakt med administrasjonen eller direkte med en av avdelingene dersom du ønsker mer informasjon eller interessert i arbeid, praksis eller eventuelt studiebesøk.