Fakturamottak

Vi ønsker fakturaer tilsendt som EHF-faktura til vårt organisasjonsnummer 971 540 788, alternativt som vedlegg til e-post til faktura@hdb.no. For raskest mulig behandling bør fakturaen inneholde navnet på bestiller og eventuelt avdeling. Fakturaer tilsendt per post kan medføre forsinkelse av oppgjøret.

Les mer om EHF-formatet her:
https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/digitalisering-og-samordning/standarder/standarder/ehf-elektronisk-handelsformat

Våre avdelinger:

Aslakveien Dagsenter
(Aslakveien 14 A, 0753 OSLO)


Øvreseter Dagsenter
(Øvreseterveien 1, 0791 OSLO)


Setra vei 16C, 0786 OSLO.
(De ulike avdelingers beliggenhet er angitt nedenfor)
Administrasjon (hovedhuset, 2. etg)
Avlastningen (kjeller i murbygningen, bakkeplan mot hage))
Barneboligen (murbygning, inngang lengst vekk fra det gule huset)
Bofellesskapet (1. etg i murbygningen, bakkeplan mot parkering)
Setravei Dagsenter (1. etg i hovedhuset)
Tinka Dagsenter (gult to-etasjers hus, ved siden av hovedhuset)