Fakturamottak

Vi ønsker fakturaer tilsendt som EHF-faktura til vårt organisasjonsnummer 971 540 788, alternativt som vedlegg til e-post til faktura@hdb.no. For raskest mulig behandling bør fakturaen inneholde navnet på bestiller og eventuelt avdeling. Fakturaer tilsendt per post kan medføre forsinkelse av oppgjøret.

Våre avdelinger:
Fem av våre avdelinger er lokalisert i Setra vei 16 C, 0786 OSLO. De ulike avdelingers beliggenhet er angitt nedenfor.

Administrasjon (hovedhuset, 2. etg)
Aslakveien Dagsenter (Aslakveien 14 A, 0753 OSLO)
Avlastningen (kjeller i murbygningen (bakkeplan mot hage))
Barneboligen (murbygning, inngang lengst vekk fra det gule huset)
Bofellesskapet (1. etg i murbygningen (bakkeplan mot parkering))
Setravei Dagsenter (1. etg i hovedhuset)
Øvreseter Dagsenter (Øvreseterveien 1, 0791 OSLO)

Les mer om EHF-formatet her:
https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/digitalisering-og-samordning/standarder/standarder/ehf-elektronisk-handelsformat