Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal bidra til å fremme bedrifters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Loven skal også sikre allmenheten tilgang på informasjon.

Stiftelsen Holmenkollen Dagsenter og Boliger har fokus på å ivareta menneskerettigheter og bærekraft i egen virksomhet – og hos våre leverandører. Vi er sertifiserte som Miljøfyrtårn noe som innebærer å ha fokus på klima, miljø og arbeidsmiljø både internt og hos våre leverandører. 

Vi har i tillegg etiske retningslinjer som sikrer at alle ansatte bidrar til arbeidet med å ivareta menneskerettigheter både for brukere og ansatte.

Leverandører og samarbeidspartnere

Vi arbeider kontinuerlig med å sikre anstendige arbeidsforhold hos våre leverandører og samarbeidspartnere og dette gjennomgås årlig.

For å bidra til å innfri Åpenhetslovens formål, benytter stiftelsen Holmenkollen Dagsenter og Boliger retningslinjer og prosedyrer for aktsomhetsvurderinger utarbeidet av Virke. 

Redegjørelse for Stiftelsen Holmenkollen Dagsenter og Boliger 2024 finner du her (link til PDF)

Åpenhetsloven gir enhver rett til å få informasjon fra oss om hvordan vi håndterer negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Forespørsler kan rettes skriftlig til admin@hdb.no.