Avdelinger

Tinka Dagsenter

«Tinka Dagsenter skal gi et individuelt tilrettelagt aktivitetstilbud til mennesker med utviklingshemming innen områdene helse- og omsorg, ...

Aslakveien Dagsenter

«Avdeling Aslakveien gir et tilrettelagt arbeids- og aktivitetstilbud til voksne med utviklingshemming, ut ifra hver enkelt arbeidstakers ressurser ...

Avlastningen

"Avlastningen skal fungere som et hjem i den tiden barna er hos oss. Vi har som mål å ivareta daglige omsorgsoppgaver, skape en følelse av ...

Barneboligen

"Barneboligen skal være et trygt og godt hjem, der behovene og ferdighetene til hvert enkelt barn står i ...