Avdelinger

Aslakveien Dagsenter

«Avdeling Aslakveien gir et tilrettelagt arbeids- og aktivitetstilbud til voksne med utviklingshemming, ut ifra hver enkelt arbeidstakers ressurser ...

Aslakveien Dagsenter

«Avdeling Aslakveien gir et tilrettelagt arbeids- og aktivitetstilbud til voksne med utviklingshemming, ut ifra hver enkelt arbeidstakers ressurser ...

Avlastningen

"Avlastningen skal fungere som et hjem i den tiden barna er hos oss. Vi har som mål å ivareta daglige omsorgsoppgaver, skape en følelse av ...

Barneboligen

"Barneboligen skal være et trygt og godt hjem, der behovene og ferdighetene til hvert enkelt barn står i ...

Bofellesskapet

«Bofellesskapet skal være et trygt og godt hjem der ferdigheter, interesser og behovene til hver enkelt ivaretas og fremmes, og der det sosiale ...

Setravei Dagsenter

"Setravei Dagsenter skal gi et individuelt tilrettelagt, meningsfylt og stimulerende tilbud til mennesker med utviklingshemning innen områdene ...

Øvreseter Dagsenter

«Øvreseter Dagsenter skal gi et individuelt tilrettelagt arbeids- og aktivitetstilbud, til voksne med utviklingshemming og autisme; skal ...