Setravei Dagsenter

«Setravei dagsenter skal gi et individuelt tilrettelagt, meningsfylt og stimulerende tilbud til mennesker med utviklingshemming innen områdene helse- og omsorg, vedlikehold av funksjonsnivå. Produksjon, sysselsetting, opplæring og behandling.

Tjenestetilbud

Setravei Dagsenter ble etablert i 1965 og ligger i flotte omgivelser i Holmenkollen, like ved Holmenkollen t-stasjon. Avdelingen tilbyr dagsenterplasser  for brukere med ulikt og sammensatt hjelpebehov og gir for tiden tilbud til 18 brukere. Avdelingen er inndelt i flere undergrupper, etter den enkelte brukers funksjonsnivå, ønsker og behov.

Avdelingen har brukerne i fokus, og legger stor vekt på et dagtilbud som fremmer selvbestemmelse, god livskvalitet og mestring. Det er viktig for avdelingen og ha et godt og fruktbart samarbeid med pårørende og andre samarbeidspartnere for å gi et kvalitativt og helhetlig dagtilbud.

Erfaring med brukergruppen

Avdelingen har mer enn 50 års erfaring med brukergruppen og mye kompetanse innenfor vårt fagfelt.  Personalgruppen er tverrfaglig utdannet, med hovedvekt på ansatte med 3-årig helse- og sosialfaglig utdannelse. Avdelingen har egen fysioterapeut ettersom mange av brukerne har behov for tett fysiomotorisk oppfølging. Avdelingen har også faglig veileder og avdelingsleder.

Faglig tilnærming

Avdelingen preges av høy faglig kompetanse innen atferdsanalyse og målrettet miljøarbeid, og vi har også bred erfaring og kompetanse innen somatiske utfordringer. Avdelingen er opptatt av selvbestemmelse ved utformingen av den enkelte brukers tjenestetilbud. Avdelingen har samtidig fokus på måloppnåelse og utvikling som bidrar til selvstendighet og mestring. Trivsel, trygghet og gode opplevelser er viktige stikkord for et godt tilbud i avdelingen.

Aktivitetstilbud

Avdelingen ligger i flotte, skjermede omgivelser i Holmenkollen. Utendørs har vi stor tilrettelagt sansehage, drivhus, lekeapparater og gangvei rundt hele området. Avdelingen har 4 sanserom og gymsal i tillegg til store grupperom. Alle brukerne har individuelle ukeplaner etter ønsker og behov fra brukeren selv, pårørende og andre samarbeidspartnere. Avdelingen tilbyr blant annet fysiske aktiviteter som terapiridning, vannaktiviteter, gymgruppe, fys-mus (som står for fysisk aktivitet til musikk) fysikalsk behandling og gåturer. Av mer produksjonsrettede aktiviteter tilbyr avdelingen blant annet vedkløyving, formingsaktiviteter og matlaging. Mange har også aktiviteter som musikkgruppe, bingo og sanserom på sin ukeplan.

Avdelingen disponerer også bil til aktiviteter utenfor avdelingen.