Setravei Dagsenter

«Setravei Dagsenter skal gi et individuelt tilrettelagt, meningsfylt og stimulerende tilbud til mennesker med utviklingshemning innen områdene omsorg, vedlikehold av funksjonsnivå, produksjon, sysselsetting, opplæring og behandling.»

Tjenestetilbud

Setravei Dagsenter ble etablert i 1965 og ligger i flotte omgivelser i Holmenkollen, like ved Holmenkollen stasjon. Avdelingen tilbyr dagsenterplasser for brukere med ulikt og sammensatt hjelpebehov. Avdelingen er inndelt i ni undergrupper, etter den enkelte brukers funksjonsnivå, ønsker og behov.

Avdelingen har brukerne i fokus, og legger stor vekt på et dagtilbud som fremmer god livskvalitet og mestring.

Erfaring med brukergruppen

Avdelingen har mer enn 50 års erfaring med brukergruppen, og gir for tiden tilbud til 26 brukere med ulike og sammensatte utfordringer. Personalgruppen er tverrfaglig utdannet, med hovedvekt av ansatte med 3-årig helse- og sosialfaglig utdannelse. Avdelingen har også egen fysioterapeut ettersom mange av brukene som har dagtilbud ved avdelingen har behov for tett fysiomotorisk oppfølging.

Faglig tilnærming

Dagsenteret preges av høy faglig kompetanse, både innen adferd og innen målrettet miljøarbeid, og har også lang og bred erfaring med somatiske utfordringer.

Vår faglige tilnærming er målrettet miljøarbeid, og utnyttelse av våre ressurser bidrar til å opprettholde og fremme kommunikasjon, fysiske ferdigheter og mestring. Avdelingen legger til rette for brukernes mulighet til selvbestemmelse ved utformingen av den enkeltes tjenestetilbud. Vi har samtidig høyt fokus på måloppnåelse og utvikling som bidrar til selvstendighet og mestring. Dette er vesentlig for god livskvalitet og gode opplevelser.

Avdelingen arbeider kontinuerlig for et godt arbeidsmiljø.

Aktivitetstilbud

Avdeling Setravei har mange brukere med omfattende hjelpebehov. Derfor legges det vekt på aktiviteter med fysisk trening og/eller aktiviteter som gir mulighet til egenaktivitet og mestringsfølelse. Mange av disse aktivitetene er relatert til kommunikasjon, bryterstyring, aktiv læring og data. I tillegg til dette har vi aktiviteter blant annet innen arbeidsrelaterte oppgaver, sansestimulering, bevisstgjøring av identitet, kommunikasjon og samspill.

På flere av aktivitetene har vi ressurs- og aktivitetsgrupper, herunder blant annet sansegruppe, arbeidsgruppe og brytergruppe. Disse gruppene kan personale som ønsker, være aktive i. Gruppene har ansvar for tilrettelegging av aktiviteter, vedlikehold og lignende.