Aslakveien Dagsenter

Avdeling Aslakveien holder til i nyoppussede lokaler på Ullerntoppen. Nærmeste busstopp er Røa Næringspark og betjenes av busslinje 46. Avdelingen ble opprettet i Haakon den godes vei på Vinderen i 1993 og flyttet sommeren 2016 til Aslakveien 14. Avdelingen gir et tilrettelagt dagsentertilbud til voksne med utviklingshemming.

Avdelingens målsetting
Avdeling Aslakveien gir et tilrettelagt arbeids- og aktivitetstilbud til voksne med utviklingshemming, ut i fra hver enkelt arbeidstakers ressurser og behov, hvor trivsel og trygghet står i fokus.

Arbeidstakere og personale
Flere av brukerne ser på sitt tilbud som en jobb, om omtales som arbeidstakere i avdelingen. Vi tilbyr et individuelt tilrettelagt aktivitetstilbud. Arbeidstakergruppen har stor variasjon i funksjonsnivå og behov for oppfølging i aktiviteter og egenomsorg. Avdelingen har per i dag 11 arbeidstakere i alderen 20 til 50 år.

Vår personalgruppe har lang erfaring med – og god kunnskap om tilrettelegging av produksjonsrettede oppgaver. Personalgruppen er tverrfaglig sammensatt bestående av barnevernspedagog, vernepleiere, ergoterapeut og faglærer i vev.

Arbeidsoppgaver og aktiviteter
Hovedoppgaver innen produksjon: Vev, maskinsøm, broderi, silkemaling, male/tegne og papirproduksjon. Vi produserer blant annet filleryer, brikker, babytepper, silkemalingsbilder, puter, kalendere, kopper med egne billedmotiver og kunstkort av egenprodusert papir.

Avdelingen lager en liten avis, har bake- og matlagingsgruppe, flere samtalegrupper og musikk/sanggruppe hvor vårt piano er i flittig bruk.

Ansvarsoppgaver som søppeltømming, resirkulering, handling, vanne blomster, rydde kjøkken etc. er oppgaver som er fordelt mellom arbeidstakerne og står fast på ukeplanene.

For vedlikehold av fysisk funksjon og velvære tilbyr vi terapiridning og svømming i regi av stiftelsens fysioterapiavdeling, taktil stimulering, samt turer i nærmiljøet og i skogen. Sanserommene og gymsal i avdeling Setra vei kan også benyttes av oss. Avdelingen har tilgang på buss.

Avdelingen vektlegger:
Målrettet utnyttelse av miljøet for å opprettholde og fremme kommunikasjon, samhandling og sosial tilhørighet.
Å legge til rette for selvbestemmelse.
At det vi produserer har god kvalitet.
Kontinuerlig arbeid for et godt arbeidsmiljø for arbeidstakere og personale.
At trivsel og trygghet alltid skal stå i fokus!
Første onsdag i desember har avdelingen salgsmesse, hvor også avdeling Øvreseter er representert med sine produkter. Åpningstid: kl. 12.00–15.30. Men det er mulighet for kjøp av produkter hele året, så kom bare innom og kikk!