Barneboligen

Barneboligen ble åpnet høsten 2005, og er tilrettelagt for 4 barn med multifunksjonshemming. Boligen gir et helhetlig bo- og omsorgstilbud, og er hjemlet under Helse- og omsorgstjenesteloven.

Setravei barnebolig skal være et trygt og godt hjem, der ferdighetene og behovene til hvert enkelt barn står i fokus. Arbeidsglede og trivsel hos de ansatte står også sentralt hos oss. Alle barna går i barnehage eller skole på dagtid. Når barna er på skolen jobbes det tverrfaglig i boligen med systemer, prosedyrer og andre daglige gjøremål. Det er stort fokus på fag, og vår faglige tilnærming er målrettet miljøarbeid og atferdsanalyse. Vi har god kjennskap til bestemmelsene i Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9.

På ettermiddagene og i helgene følger vi opp trenings- og fritidsaktiviteter. Vi benytter oss blant annet av gymsalen og sanserommene som finnes på dagsenteret i Setra vei. Utenfor stuedøren har vi en flott hage med sandkasse og trampoline. Vi har minibuss og bil, slik at vi kommer oss ut på aktiviteter som svømming, ski, diskotek, kafé, museum og lignende.

Våre viktigste samarbeidspartnere er foreldre, fysioterapeut, ergoterapeut, ernæringsfysiolog og leger, samt skolene. Vi ønsker at Setravei Barnebolig skal være et sted der liten og stor trives, føler trygghet og tilhørighet!