Bofellesskapet

Setravei Avlastning gir tilbud til familier som på grunn av barns funksjonshemming har behov for avlastning i den daglige omsorgen. Omfanget kan variere fra noen døgn/helger pr. måned til mer omfattende ordninger. Vi gir et avlastningstilbud til 5 barn per døgn.

Avlastningen flyttet høsten 2015 tilbake inn i nyoppussede, tilrettelagte lokaler i Setra vei!

Vi disponerer egen buss og bil og har muligheten til å tilby en aktiv og meningsfull fritid for barna. I tillegg følger vi opp individuelle fritidsaktiviteter når barnet har avlastning. Vi benytter sanserom og gymsal på Setra vei dagsenter på kveldstid og helg.

Setravei Avlastning har åpent hele året, unntatt julaften fra kl 12:00 til 1 juledag kl 15:00. På hverdager gir avdelingen tilbud til brukere mellom kl. 15.00 og 09.00, mens i helgene og ved skolens/dagtilbudets ferier, gjelder tilbudet hele døgnet.

Avlastningsboligen har som mål å ivareta daglige omsorgsoppgaver, skape en følelse av faktisk tilhørighet, deltakelse og muligheter for læring, med utgangspunkt i den enkeltes behov og forutsetninger.