Setravei Dagsenter

Avdeling Setravei ligger i flotte omgivelser i Holmenkollen, like ved Holmenkollen stasjon. Her holder også administrasjonen og boligene til.

Avdelingens målsetting
Målsettingen for avdeling Setravei er å gi et individuelt tilrettelagt, meningsfylt og stimulerende tilbud til mennesker med utviklingshemming innen områdene omsorg, vedlikehold av funksjonsnivå, produksjon, sysselsetting, opplæring og behandling.

Arbeidstakere og personale
Avdeling setravei gir pr dags dato tilbud til 25 brukere med ulike utfordringer. Personalgruppen er tverrfaglig med hovedvekt på ansatte med 3-årig helse- og sosialfaglig bakgrunn.

Tilbudet ved avdelingen:
Avdeling Setravei har mange brukere med omfattende hjelpebehov. Derfor legges det vekt på aktiviteter med fysisk trening og/eller aktiviteter som gir mulighet til egenaktivitet og mestringsfølelse. Mange av disse aktivitetene er relatert til kommunikasjon, bryterstyring, aktiv læring og data. I tillegg til dette har vi aktiviteter blant annet innen arbeidsrelaterte oppgaver, sansestimulering, bevisstgjøring av identitet, kommunikasjon og samspill.
På flere av aktivitetene har vi ressurs- og aktivitetsgrupper, herunder blant annet sansegruppe, arbeidsgruppe og brytergruppe. Disse gruppene kan personale som ønsker, være aktive i. Gruppene har ansvar for tilrettelegging av aktiviteter, vedlikehold og lignende.
Sanserommene og gymsalen som hele stiftelsen disponerer ligger i avd. Setravei. Avdelingen har egen fysioterapeut da mange brukere som har dagtilbud på denne avdelingen trenger tett oppfølging av fysioterapeut.

Avdelingen vektlegger
Målrettet utnyttelse av miljøet for å opprettholde eller fremme kommunikasjon, fysiske ferdigheter og mestring
Å legge til rette for selvbestemmelse
God livskvalitet og gode opplevelser
Kontinuerlig arbeid for et godt arbeidsmiljø