Miljøfyrtårn-sertifisering

Tirsdag 17. desember 2019 var Ann Iren Skogen og Heidi Chauvière på rådhuset for å motta diplom på at vi nå er en sertifisert miljøfyrtårn-bedrift.

Sammen med diplomet mottok vi også en plakett.

Miljøansvar handler om å ha et kontinuerlig fokus på egendrift og til en hver tid minimere debelastningene en påfører klimaet, omgivelsene og arbeidsmiljøet.

For å få mer inspirasjon til dette arbeidet, les nyheter og motta oppdatert kunnskap gjennom Miljøfyrtårn sine nyhetsbrev, Facebook-sider, Instagram og www.miljofyrtarn.no.

Teksten på diplomet er: «Stiftelsen Holmenkollen Dagsenter og Boliger har oppfylt strenge krav til arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall utslipp og estetikk. Dette er dokumentert ved et eget miljøtårnsertifikat som er påført gyldighetsperiode. Virksomheten kan i tillegg gjennom sin årlige miljørapportering dokumentere de konkrete miljøprestasjonene. Miljøfyrtårn er et norsk sertifiseringsystem for miljøledelse. Miljøfyrtårn er anerkjent av EU i henhold til artikkel 45 i regulativ 1221/2009, og dermed gyldig ved offentlige anbud.»