Nytt Tinkahus

Det gamle Tinkahuset er revet, og har gitt plass til et nytt. Det nye bygget har to etasjer, og er plassert lavere i terrenget og er derfor kun 0,5 meter høyere enn det gamle huset.

Tinka Dagsenter ble en egen avdeling februar 2020 og harplass til 12 brukere.