Nytt Tinkahus

I dag begynte rivingen av det gamle Tinkahuset for å gjøre plass til et nytt. Det nye bygget vil ha to etasjer, men vil plasseres lavere i terrenget og derfor kun bli 0,5 meter høyere enn dagens bygg.

Følg med her for oppdateringer på byggeprosessen.