Rammeavtale – Avlastning

HDB har av Oslo Kommune Velferdsetaten blitt tildelt rammeavtale for avlastningstjenester utenfor hjemmet til barn og voksne med utvilkingshemming.

Velferdsetaten har besluttet å tildele kontrakt både innen boligavlastning og gruppeavlastning til Holmenkollen Dagsenter og Boliger. Tilbud om boligavlastning er en forlengelse av dagens tilbud i Avlastningen, mens tilbud om gruppeavlastning er et nytt tilbud ved stiftelsen som vil ha base i det nye Tinkahuset når det står klart i høst.

Velferdsetaten skriver i sitt tildelingsbrev:

«Holmenkollen Dagsenter og Boliger tilbyr gruppeavlastning og boligavlastning i Setra vei i Holmenkollen. Holmenkollen er en ideell stiftelse og har lang erfaring med å drifte avlastningstjenester til barn, unge og voksne med ulike funksjonsnedsettelser og behov.

Lokalene er HC-tilpasset.

Holmenkollen Dagsenter og Boliger har målrettet miljøterapi som den grunnleggende metoden i arbeidet sitt. De tilbyr individuelt tilpassede tjenester hvor brukermedvirkning er i fokus, og hvor de legger til rette for meningsfylte og tilrettelagte aktiviteter som skaper gode relasjoner og gir mestringsfølelse til hver enkelt.

Holmenkollen Dagsenter og Boliger har fått maksimal eller høy skår på alle kvalitetskriteriene.»