Rammeavtale – Barnebolig

HDB har av Oslo Kommune Velferdsetaten blitt tildelt rammeavtale for kjøp av barnebolig til barn og ungdom med psykisk utviklingshemning.

Sammen med «fritt brukervalg» innebærer rammeavtalen at pårørende kan velge HDB som leverandør av Barnebolig til sitt barn.

HDB fikk flest kvalitetspoeng av alle deltakere i anbudskonkurransen. Se avdelingssiden til Barneboligen for mer informasjon om boligen, og Oslo kommunes nettsider for informasjon om rammeavtalen.